Banner   

Topics:  Fotografi    Rejseliv    Lidt af hvert    Teknikhjørnet    Scrapbogen    Pulterkammeret    Site Map    


Indhold:

-Overordnede-
I Kongens Klæ'r

-Sideordnede-
Rekrut
Sergentskolen
Tilbage til Avedøre
Skyde og Grave
Snart civil igen!
Efterskrift

Sjællandske Luftværnsregiment (SLV) 3

Tjenesten i Avedøre - forår 69

Den sidste tid - målebåndet bliver kort!

Vagttjenester

Som sagt så ville de højere magter ikke gå med til, at vi (fra 'skoledelingen' - indkaldt en måned senere) blev hjemsendt sammen med de andre. Det betød, at vi således skulle gøre tjeneste en måned efter at det batteri, hvori vi havde været sergenter, blev hjemsendt.

Det viste sig så, at man i det nye batteri, der i mellemtiden var startet, ikke var interesseret i at få os ind. Nok meget forståeligt, dels fordi det jo kun drejede sig om en måned, dels fordi "basse-mentaliteten" (som bl.a. viser sig ved en yderst forfinet evne til finde det absolut laveste sted i gærdet, når der skal springes over det) var blevet lidt for stærk hos os. Det skulle jo nødigt sprede sig blandt de 'nye', der stadig var forholdsvis ubesmittede i så henseende. Det betød så, at vi måtte ta' de tjanser, som ikke direkte havde noget med de nye folk at gøre, såsom at lege 'orange styrker' under deres øvelser og at tage de 24-timers kasernevagter, som de nye sergenter så slap for i den måned, det drejede sig om. Jeg skal måske lige sige, at kasernevagten bestod at et vagthold på omkring 8 menige + 1 sergent som vagtkommandør, jeg husker faktisk ikke præcist, hvor mange vi var.

Nu var der den regel vedrørende vagter, at de skulle "fordeles ligeligt blandt det i vagtrusten detagende personel" som det hed i den militære jargon. Denne regel blev jo brudt, hvis vi 'gamle' skulle tage alle vagterne. Betalingen var så, at vi tog de pågældende vagter, men at vi så til gengæld ikke gjorde andet; det vil sige, vi holdt fri stort set alle øvrige dage.

Vagterne foregik ikke bare i Avedørelejren, men også på Bådsmandsstrædes Kaserne (det nuværende Christiania) og Artillerivejens Kaserne. Alle tre er som bekendt nu nedlagt som militære tjenestesteder. På daværende tidspunkt blev Bådsmandsstrædes Kaserne midlertidigt benyttet til indkvartering af Livgardens vagtkompagni - det er herfra vagten på bl.a. Amalienborg stilles. Gothergades Kaserne (der normalt er tilholdssted for Livgarden) var dengang under renovering. På en runde på Bådsmandsstrædes Kaserne for at indsamle patruljevagtens træbrikker, mødte jeg såmænd en gammel klassekammerat fra Tåstrup Realskole. Han var altså havnet i Livgarden.

Jeg skal måske lige indskyde, at det med træbrikkerne hænger sammen med den måde patruljevagterne foregik på. Når et par mand sendtes ud på en rundering i området, så medbragte de en slags stor 'nøglering' med træbrikker af forskellig form. Disse skulle så anbringes på kroge opsat forskellige steder på ruten. Ved hver rundering blev disse brikker så udskiftet med andre af en anden form. På denne måde mente man at kunne kontrollere, om runderingerne blev foretaget som de skulle. Det var så vagtkommandørens opgave før vagtdøgnet var slut, at indsamle det senest benyttede hold brikker.

Bådsmandsstrædes Kaserne var allerede dengang i en ret miserabel tilstand, men det var jo også kun et par års tid før nogle repræsentanter for det senere så kendte 'sociale eksperiment' væltede hegnet og besatte området.

Et par festlige dage i sommeren '69

På et par af de fridage vi på denne måde fik, var vi fire mand der tog en lille to-dages ferie til Liseleje i et sommerhus ejet af den enes forældre. En begivenhed jeg endnu husker ret tydeligt. Dels fordi jeg havde mit nyanskaffede Nikon F kamera med, dels fordi det var en tid præget af to modstridende følelser: På den ene side glæden over snart at kunne træde ud i det civile liv igen, men på den anden side også præget af lidt vemod over at skulle forlade de kammerater, som man havde oplevet så meget sammen med. Når man er i tyverne, så repræsenterer 2 år en ganske lang tid - som altså nu var slut.


Stop ved poolen i Hørsholm


Indbrud - man havde glemt nøglen!


Aah - bare slappe af


Ved kaffebordet


Livet er ikke det værste man har...


Sommertobak


Middagsbordet - og se, det er bare sødmælk!


Er den mon tæt?

 
Hjemsendelsesbajere i "Messe C"

Omkring det tidspunkt da vi kom tilbage til Avedøre som nybagte sergenter, fungerede (eller hvad man nu skal kalde det) den strikse hakkeorden stadig. Det betød, at spisning - som så meget andet - foregik strengt adskilt for menige, sergenter og officerer. De menige indtog deres mad i kostforplejningen, hvor de kunne vælge mellem dagens ret!

Hvis det drejede sig om wienerbrød, kaffe, bajere eller smøger, så kunne man som menig gå i 'Tutten'. I Avedørelejren var dette etablissement, så vidt jeg husker, en ret beskeden træbarak bag den gamle fægtesal. Møblementet her var de dengang meget udbredte kasernemøbler - solide, men ganske ubekvemme og uden megen hygge. Her kunne de så sidde og fundere over tilværelsens mysterier ved borde mærket af glemte cigaretter, ølsjatter og tidens tand i al almindelighed.


Hvor officerene indtog deres årgangscognac, ved jeg ikke. Jeg er ikke klar over, om officersmessen også havde en afdeling for de våde varer. Jeg kom jo ikke så fine steder.

Befalingsmandsgruppen (sergenter og seniorsergenter) kunne komme i den såkaldte 'Messe C'. Spørg mig ikke, hvad Messe A og B var - hvis de da overhovedet fandtes. Klassedelingen var oprindelig så fintmasket, at der blev skelnet mellem værnepligtige sergenter og de, der var på kontrakt. Kun seniorsergenter og andre med kontrakt kunne i starten komme i Messe C. På et tidspunkt blev dette dog ændret, så der også blev adgang for de værnepligtige 'undermennesker' - sergenter altså. Det var der en del af de med 'pisserand' der var lidt sure over i begyndelsen, men det gik dog over.

Heraf kom det sig, at vi kunne fejre vores hjemsendelse i Messe C, mens kongefamiliens medlemmer mildt så til fra skilderierne på væggene.

Efter at være kommet af med al udrustning var der lige tid til nogle hurtige i messen inden den sidste "Til civil, trææd af!"


Om de sort/hvide billeder på denne side

  • Billederne fra Et par festlige dage er taget i dagene mandag d. 16. - onsdag d. 18. juni 1969
  • Billederne fra Messe C er taget enten fredag d. 27 juni eller lørdag d. 28 juni 1969. Jeg husker ikke hvilken.

'De Lyse Sider' senest opdateret: Mon Jan 11 15:14:16 2021